น้ำเสีย.com

ถังบำบัดน้ำเสีย

tankwastewater01

งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

อาคารสูง สำนักงาน โรงงาน โรงพยาบาล ตลาด หอพัก ต้องบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายกำหนด

หลายแห่งจึงเลือกใช้ ถังบำบัดน้ำเสีย

ปัญหา คือ บริษัทผู้ผลิตถัง ไม่ติดตั้งให้???

 ผู้ที่ติดตั้งส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ???

ติดตั้งแล้ว เลี้ยงเชื้อน้ำเสียไม่เป็น

 หากจ้างบริษัทสิ่งแวดล้อมมาติดตั้งราคาสูงมาก !!!

 

เรา คือ คำตอบ

 

เรา เป็นตัวแทนจำหน่าย ถังบำบัดน้ำเสียทุกยี่ห้อ และ เรามีช่างประจำสำหรับติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย และมีวิศวกรกำกับควบคุมงานติดตั้งและStart up ระบบเลี้ยงเชื้อ มีวิศวกรเซ็นต์รับรอง

รับประกันความพึงใจ ราคาและคุณภาพ

tankwastewater02

เราเข้าใจข้อกำหนดกฎหมายสิ่งแวดล้อม

นิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคมอุตสาหกรรม

ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการก่อสร้าง

และ ลงถังบำบัดน้ำเสียด้วยความรวดเร็ว

 tankwastewater03

BKG Water รับติดตั้ง ถังบำบัดน้ำเสีย ถังสำรองน้ำ จัดหา และ ติดตั้งเครื่องจักรระบบน้ำดี โดยทีมวิศวกรตามหลักวิศวกรรมน้ำ ดังนี้

1.      Water Storage Tank     PE Tank, Steel Tank, Concrete Tank
2.      Pump installation   Centrifugal, End suction, Metering Pump, Submersible
3.      Instrument installation    pH, Flow, Conductivity
4.      Aerator  system installation  Air blower, Jet aerator, Surface Aerator

tankwastewater05