น้ำเสีย.com

ระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

water-recycle-02

งานระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

ค่าน้ำประปาแพงขึ้นทุกวัน???  คุณภาพไม่รับประกันความเค็ม

จากภาวะน้ำทะเลหนุน???  

ระบบบำบัดน้ำเสียราคาแพง และ ค่าเดินระบบสูง ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำเสียที่บำบัดได้เลย

ค่าน้ำประปาที่ซื้อจากการประปาส่วนภูมิภาค หรือ นิคมฯ ราคาสูงมาก ???

water-recycle-04water-recycle-05

เรา คือ คำตอบ

+++ เรามีประสบการณ์  การนำน้ำเสียมาบำบัดและกลับมาผลิตเป็นน้ำประปา

ในราคา ค่าเดินระบบถูกกว่าการซื้อน้ำประปาจากการประส่วนภูมิภาค นครหลวง หรือจากนิคมฯ และ รับประกันว่า น้ำจืด หมดปัญหาความเค็ม 100 %

 

water-recycle-06

 

water-recycle-08ออกแบบ ด้วยหลักการเดียวกับ NEWATER ที่ประเทศสิงค์โปร์

ซึ่งประสบความสำเร็จนำน้ำเสียในประเทศ  

มาผลิตเป็นน้ำประปาในประเทศ  

- Water recycle to Sprinkle or Green area water-recycle-09
(Control SS, Disinfection)

- Water recycle to Cooling tower
(Control EC/ Conductivity)

- Water recycle to Production
(UF and RO to Control Conductivity)

water-recycle-07