น้ำเสีย.com

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ

watertreatment5

watertreatment6

งานระบบผลิตน้ำประปา

ค่าน้ำประปาแพงขึ้นทุกวัน ? คุณภาพไม่รับประกันความเค็ม???

จากภาวะน้ำทะเลหนุน!!!

 เรารับออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ควบคุมความเค็ม  ความกระด้าง ความขุ่น เพื่อตามสนองกระบวนการผลิตทุกโรงงาน

(Turbidity, EC, Hardness, Cl, Color, Fe, Mn Removal System)

 

ปัญหาน้ำเกินมาตรฐาน Capacity ไม่เพียงพอ ???

เราเชื่อว่า การแก้ไขปัญหา ที่ดีไม่จำเป็นต้องค่าใช้จ่ายสูง

สำคัญที่สุด คือการวิเคราะห์ปัญหา และ ประสบการณ์

 ความรู้ ในการออกแบบที่ดี @@@@

เราจึงให้ความสำคัญ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และ ออกแบบ ทุกขั้นตอนโดยวิศวกรน้ำปริญญาตรีและโท  ประสบการณ์กว่า 20 ปี

เรามั่นใจว่า เราจะเลือกระบบที่ดีที่สุด ข้อเสนอราคาต่ำสุด ทั้งการลงทุนและการเดินระบบ และมีเสถียรภาพในการควบคุมคุณภาพ

Warrantee Cost & Performance

 

pressure-sand-filter

watertreatment2

watertreatment3

BKG Water รับศึกษา ออกแบบ แก้ไขปัญหา ติดตั้งเครื่องจักร และก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยทีมวิศวกรตามหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยระบบต่างๆดังต่อไปนี้

roedi11gpm1.       ระบบกำจัดความขุ่น  (Turbidity Removal)

1.1    Coagulation & Flocculation system

1.2    ถังตกตะกอน ได้แก่ Incline Plate Clarifier, Solid Contact tank

1.3    ถังกรองทราย ได้แก่ Rapid Sand filter และ Sand filter

1.4    ระบบ Membrane ทั้งชนิด MF (micro filtration)และ UF(Ultra filtration)

2.       ระบบกำจัด สี กลิ่น และ ฆ่าเชื้อโรค (Color, Odor, Disinfection)

2.1    ถังกรองถ่านกัมมันต์ (Activate Carbon)

2.2    Chlorine contact tank

2.3    Ozone

roedi50gpm3.        ระบบกำจัดความกระด้าง (Hardness Removal)

3.1    ถังกรองเรซิ่น

3.2    Nano Membrane

4.       ระบบกำจัดค่าความนำไฟฟ้า

4.1    RO Membrane

4.2    DI 

 

watertreatment