น้ำเสีย.com

เกี่ยวกับเรา

consult01

น้ำดี และ น้ำเสีย เป็นปัจจัยสำคัญ ต่อโรงงานอุตสาหกรรม และ หลายโรงงานไม่มีบุคลากรที่จบการศึกษา หรือ มีความเข้าใจด้านนี้โดยตรง ทำให้เมื่อพบปัญหา? ต้องแก้ไขหลายครั้ง!!! หรือ แก้ไขไม่ได้ ? เสียเงิน และ เวลามาก !!!

เราเป็นทีมวิศวกรน้ำ ที่มีประสบการณ์งาน ออกแบบ ที่ปรึกษา ก่อสร้าง ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ บำบัดน้ำเสีย ชีวภาพ และเคมี  กว่า 20 ปี

เราเชื่อว่า การออกแบบ การแก้ไขปัญหาที่ดี ไม่จำเป็นมีค่าใช้จ่ายสูงเสมอไป  เรามั่นใจว่า ข้อเสนอของเรา จะลงทุนน้อยที่สุดทั้งการก่อสร้าง เดินระบบ ใช้พื้นที่น้อยสุด และรับประกันผลงาน 100% ”

 

เราให้ความสำคัญในการเก็บข้อมูล สำรวจ ออกแบบ โดยทุกขั้นตอนจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยวิศวกรที่มากประสบการณ์

 

 wastewater

 

ตัวอย่าง ประสบการณ์งานวิศวกรรมที่ผ่านมา

about-bkg-water
งานเดิน ซ่อมแซม ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเฟส 1 และ เฟส 3 (AS 10,000m3/d , 8,000m3/d)
งานเดิน ซ่อมแซม ระบบบำบัดน้ำเสียท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (AS 100 m3/d)
งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียอาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ (Underground AS 20 m3/d)
งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลบางมด (AS 400 m3/d)
งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานรูเบีย (AS 400 m3/d)
งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานฮูทามากิ (Heavy metal removal Zn,Ni,Cr+6  10 m3/d )
งานควบคุมการก่อสร้าง  ระบบบำบัดน้ำเสียรวมนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครแห่งที่ 1 (SBR  16,000 m3/d)
งานควบคุมการก่อสร้าง  ระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครแห่งที่ 1 (DAF + UF + RO 8,000m3/d)
งานออกแบบ ระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลเมืองภูเก็ต ( Lamella clarifier + Sand filter  150 m3/hr)
งานให้คำปรึกษา แนะนำการแก้ไข ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานอาเจบิ๊กโคล่า  โรงงานโออิชิ โรงงานแซนมิเกล โรงงานสเปเชียลตี้ไบโอเทค โรงงานโหลวหยางหลงเมน
เป็นต้น