น้ำเสีย.com

ให้คำปรึกษา

consult01

งานบริการให้คำปรึกษา

น้ำดี และ น้ำเสีย เป็นปัจจัยสำคัญ ต่อโรงงานอุตสาหกรรม และ หลายโรงงานไม่มีบุคลากรที่จบการศึกษา หรือ มีความเข้าใจด้านนี้โดยตรง ทำให้เมื่อพบปัญหา? ต้องแก้ไขหลายครั้ง!!! หรือ แก้ไขไม่ได้ ? เสียเงิน และ เวลามาก !!!

 

หากจ้างบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม ราคาสูงมาก

เป็นหลักหมื่นหลักแสนบาท

หรือหากจ้างบริษัทเสนองานก่อสร้าง

ทำระบบน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบแพงมาก !!!

และ หลายครั้งแก้ไขปัญหาไม่ได้!!!

 

เรา เป็นคำตอบสำหรับ

 

 โรงงานที่ขาดแคลนวิศวกรสิ่งแวดล้อม โดยให้คำปรึกษาในราคาที่ถูกที่สุด !!!

เรากล้ารับประกันผลงาน

ไม่พอใจ หรือ ไม่ได้ผล ยินดีคืนเงิน100 %

 

เรามีทีมวิศวกรสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาโทและตรี มากประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาตามหลักวิศวกรรมน้ำ

วิธีการแก้ไขปัญหา ถูกที่สุด และ แก้ไขได้เร็วที่สุด

มีใบ กว.สิ่งแวดล้อม และ ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษ

 consult04

โปรแกรม 1 แก้ไข ปัญหา คุณภาพน้ำเสีย น้ำดี เกินมาตรฐาน

consult06

ระบบน้ำเสียล่ม น้ำดีเกินมาตรฐาน ความนำไฟฟ้าเกินมาตรฐาน ความขุ่น ความกระด้าง น้ำเค็มมีผลต่อผลิตภัณฑ์  ฯลฯ

เราจะสำรวจแบบเดิม ประเมินระบบเดิม และให้คำแนะนำ การแก้ไขปัญหา พร้อมรายงานสรุปตามหลักวิศวกรรม

ค่าใช้จ่าย 4,000 บาทต่อครั้ง

 

โปรแกรม 2  ต้องการ สร้างใหม่ / ขยายระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำดี   

consult05

ปัญหาว่าจะใช้ระบบอะไรจะเหมาะสมที่สุด ประหยัด พื้นที่น้อย บางทีระบบที่ก่อสร้างถูก ระบบอาจไม่มีคุณภาพ หรือ ค่าเดินระบบสูง หรือ ใช้พื้นที่มากเกินไป  เราช่วยให้ท่าน มีระบบที่ได้มาตรฐาน ถูกสุด พื้นที่น้อยสุดและค่าเดินระบบต่ำสุด ตามหลักวิศวกรรม

เราจะสำรวจ ศึกษา ออกแบบ เขียน TOR และ ช่วยประเมินผู้รับเหมาที่เหมาะสมให้ และ กำกับงานก่อสร้าง จนให้ท่านได้ระบบที่ดีที่สุด พร้อมรับประกันผลงาน 

ค่าใช้จ่าย  2 % ต่อมูลค่างาน (ถ้าระบบ 1 ล้าน คาใช้จ่ายเพียง 20,000 บาท )  

 

โปรแกรม 3 สำหรับ ที่ปรึกษา ควบคุม ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำดี 

สำหรับโรงงานที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำดี  แต่พบว่าค่าไฟฟ้า ค่าสารเคมี สูงไปทำอย่างไรจึงจะลดลงได้  หรือโรงงานที่อยู่ในนิคมฯ ค่าบำบัดสูงมากหรือโดนค่าปรับน้ำเสีย ???

เราจะให้คำปรึกษา และ แนะนำการเดินระบบ อบรมเจ้าหน้าที่ ทำเอกสารการอบรม รับประกันผลงาน 100 %

ค่าใช้จ่าย 5,000 บาทต่อCaseต่อครั้ง รับประกันผลงาน

เรารับประกัน ระหว่างให้คำแนะนำ ในการเดินระบบน้ำดี และระบบบำบัด คุณภาพน้ำจะดีขึ้น และ ค่าใช้จ่ายจะลดลง

ยืนยันรับประกันผลงาน หากไม่ได้ตามที่กำหนด ไม่คิดค่าบริการ

เพราะ เราจะแก้ไขปัญหา โดย การปรับปรุงระบบใหม่หรือสร้างระบบใหม่

เราจะเลือกเป็นวิธีสุดท้าย

เราแก้ไข จากการปรับเปลี่ยนการเดินระบบ และ ใช้ทรัพยากรของระบบที่มีอยู่เกิดประโยชน์มากที่สุด

เรามั่นใจว่า เราจะเสนอ ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ที่ดีที่สุดตามหลักวิศวกรรม และ ค่าใช้จ่ายที่ต่ำสุด