น้ำเสีย.com

Oil & Grease

เราเป็นผู้เชียวชาญ ในการก่อสร้างระบบน้ำดี และ น้ำเสีย

และ เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องแยกไขมัน

และน้ำมันอัตโนมัติ จากประเทศมาเลเซีย

ขอนำเสนอสินค้า

“ แก้ไขปัญหา น้ำเสียค่า FOG หรือ Oil & Grease (ไขมัน) เกินมาตรฐาน
โดยเฉพาะในสวนอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ”

การทำงานของเครื่องจะสามารถดักจับไขมันและน้ำมัน
แล้วแยกออกมาอัตโนมัติโดย Skimmer
Wheel ที่เป็นเทคโนโลยีของทางไอร์แลนด์
น้ำมันที่ถูกแยกออกมา สามารถนำไปขายเพื่อรีไซเคิลทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซลได้
และสำหรับน้ำที่ออกจากเครื่องจะมีความสะอาดถึง 96% ปราศจากไขมัน น้ำมัน

โดยมีผลรับรองจากห้องทดลองรัฐบาลของมาเลเซีย SIRIM

ทางเรายินดีช่วยให้คำปรึกษาในการติดตั้งโดยมีวิศวกรสิ่งแวดล้อม ที่มีประสบการณ์
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ปัญหา

fog2

cert

 

Download pdf file

2_FOG removal by BKG

3_SIRIM LAB TEST SCAN

4_cert_5